Üdvözöl az 1/2.Lúdas Matyi RepülőSzázad !

     Calendar-O-Mata
SureDavid's Website

     NAVIGÁCIÓ
· Főoldal
· Újságot a kezembe !!
· 1/2. "Lúdas Matyi", Régen......,és Most
· A legkeresettebbek...
· Bevetési Naplók
· Hírküldés
· IL-2 Esszenciák
· IL-2 Gépismertetõk
· Ismernek minket...
· Kapcsolat
· Lúdas - Képtár
· Letöltések
· Privát Rádió
· Régi Hírek Irattára
· RADAR-állomás
· Sakk, a lazításhoz...
· SZABÁLYZAT-Segéd
· Személyi Kartonod
· Tetszett a lap?

     Radar-Központ     SzeRInTed ??
Én igazából... :

VérSzomjas Pilóta vagyok.
Igen V-P, jól olvastad !
Alamuszi Pilóta vagyok.
Buszvezetõ vagyok.
A magyar Kormány vezetõje vagyok.
Engem vezetnek meg.
Külümben is...Dögöljön meg Döbrögi.Eredmények
Szavazások

Szavazat 34321

     HõTérképünk

1/2. "Ludas Matyi" Virtuális Repülöszázad: Enciklopédiák

Enciklopédiák - 1/2. "Ludas Matyi" Virtuális Repülöszázad:


· A Lúdas Matyi egyik legjobban összeszedett Története, Apatov Kálmán gyûjtése alapján
Ludas Matyi Vadász repülő század története
1938-1944

A Felvidéki Hadműveletek


  1938. szeptemberben, Münchenben Európa jövőjére nézve döntő jellegű megállapodás született: a francia és az angol diplomácia beleegyezett a Szudéta-vidék Németországhoz csatolásához. Kissé erőteljesebben fogalmazva úgy is mondhatnánk, hogy Daladier és Chamberlain miniszterelnökök – Mussolini asszisztálásával – feláldozták Csehszlovákiát a Hitlerrel való béke érdekében – adott szavuk ellenére. Ez a döntést precedenst jelentett a magyar revízió ügyében is; 1938. november 2-án megtörtént az első terület-visszacsatolás: a Felvidék déli része „hazatért”·.  Ennek eléréséhez azonban nemcsak a tárgyalóasztal mellett folytak komoly harcok...

Az első légi incidensek még 1938. nyarán történtek. Csehszlovák felderítő repülőgépek ellenőrizték, vannak-e magyar katonai előkészületek. A légvédelem a berepüléseket nem tudta megakadályozni, az 1/1. Íjász (1. vadászezred 1. század) vadászszázad folyamatosan őrjáratozott a Duna vonalán. Egy ilyen ellenőrző repülés során Pongrácz László és kísérője egy határsértő repülőgépet üldözve, behatolt Csehszlovákia légterébe, majd Érsekújvár felett tüzet nyitott ellenfelére. Az esetet diplomáciai tiltakozás, majd katonai felelősségre vonás követte; Pongráczot felfüggesztették, a Légierő Parancsnoksága pedig elrendelte, hogy a repülőgépek maximum 5 km-re közelíthetik meg a határvonalat.10 A bécsi döntés előtt is folytak az intenzív berepülések, röpcédulákat szórtak Szőgye-Vének (Szigetköz délnyugati részén), Komárom és Tatabánya környékén. Minderről csendőrségi jelentés is beszámol. Történt magyar berepülés is a visszacsatolandó területek fölé november 3–6. között, de ezután megszűntek. 

A magyar politikai vezetés revízió e látványos első sikere után már tudatosan készült a Kárpátalja visszaszerzésére – akár fegyveres erővel, önálló akció keretében is. Teleki Pál e terület megszerzését a történelmi határon kívül az ország mozgásterének növelése céljából is fontosnak tartotta. A „nagypolitika” eseményei mondhatni a kezére játszottak. 1939. március 13-án Berlinben végleges döntést hoztak a csehszlovák kérdésről. Budapestet is értesítették, engedélyezve az önálló kárpátaljai katonai akciót, melyet előzőleg keményen elleneztek a németek. Március 14-én kikiáltották a Szlovák Köztársaságot, 15-én a németek bevonultak Prágába és létrehozták a Cseh-Morva Protektorátust.

A magyar kormány 13-án elrendelte a harckészültséget, és megkezdte a Kárpátalja visszaszerzésére indított hadművelet végrehajtását. Az itt alakult Volosin-kormányt se a csehszlovák se a magyar vezetés nem ismerte el. A katonai akció 15-én kezdődött és 17-én el is érték az egykori lengyel-magyar határt. Mivel ezen a területen eddig – 1920 és 1939 között – államjogi határ nem volt Magyarország és Csehszlovákia között a magyar fél ezt igyekezett kihasználni, s az ellenőrzése alatt álló területet nyugat – Kassa, Eperjes irányába – felé kiterjeszteni. A hivatalos magyar álláspont szerint az Ung folyó völgyének biztosítása a kárpátaljai hadművelet folytatásának célja.

A néhány napos szlovák légierő azonban felvette a harcot.

Áttelepítették Pápáról a 3/II. bombázóosztály (3. bombázóezred 2. osztálya) két századát, a 3/4. Sárkányt és a 3/5. Hüvelyk Matyit (3. bombázóezred 4. és 5. százada); Veszprémből a 3/3. Sárga vihar századot Debrecenbe, az 1/1. Íjász vadászszázadot Ungvárra, az 1/2. Ludas Matyit Miskolcra, az 1/3. Pumát pedig Csap tábori repülőterére; gépeik itt beleragadtak a sárba. Az 1. önálló távolfelderítő osztály gépeit Kecskeméten helyezték el. A vadászszázadokban 9-9 FIAT Cr-32, a bombázóknál Junkers Ju-86 K2, a felderítőknél 18 Heinkel He-70 típusú repülőgépet vontak össze.14 A szlovák légierő körülbelül 70 repülőgéppel – Avia B-534 vadász-, Letov ©-328 felderítő-bombázó és Avia B-71 bombázógépekkel – Igló és Sebartova (Eperjes) repülőterére települt. A magyar csapatok március 23-án kezdték meg a hadműveleteket, a szlovákok 3-3 ©-328-assal támadták a felvonulást. A bombázókat három B-534 fedezte, egyiküket a magyar légvédelem lelőtte. Az egyik ©-328 is találatot kapott, de vissza tudott térni a bázisára. Délután három B-534 támadta a páncélos és gépesített csapatokat, a légvédelem ismét lelőtt egyet, a pilóta életét vesztette. 24-én a készültségi raj 3 Cr-32-ese megtámadott hat -534-est Szobránc térségében. Kettőt lelőttek, egyet megrongáltak – ez utóbbi kényszerleszállt – saját veszteség nélkül. Aznap délelőtt Szobránc és Ladomirov között bombatámadás érte a 2. gépkocsizó tüzérosztály oszlopát. Több gépjármű megsemmisült. Ungvárt is bombázták, itt a légvédelem az egyik ©-328-ast lelőtte. Délután a Légierő Parancsnoksága elrendelte Igló repülőterének bombázását. A feladat végrehajtására a 3/4. Sárkány és a 3/5. Ludas Matyi századokat jelölték ki. A vadászfedezetet az 1/1. Íjász és 1/2. Ludas Matyi adta. A célterület fölé csak a Ludas Matyi kísérte el a bombázókat, az Íjász ugyanis – épp a felszállásuk előtt beérkezett riasztás alapján – elfogta a Szobránc felett levő három ©-328 bombázóból és hat B-534-es kísérővadászból álló szlovák köteléket. Az Íjászok hat gépet lőttek le saját veszteség nélkül. Az iglói támadás nem egészen úgy sikerült, ahogy eltervezték. A 3/5. parancsnoki raja motorhiba miatt 8-10 perces késéssel indult. Hogy a lemaradásukat behozzák egyenesen Igló irányába repültek. Navigációs tévedés miatt azonban a bombáikat a már visszacsatolt Rozsnyó felett oldották. Halálos áldozat szerencsére nem volt. Kovács Elemér alezredes rajparancsnokot az eset kapcsán leváltották. Ugyanezen század egy másik raja Miskolc üres repterét bombázta; a fennmaradó 12 gép végrehajtotta a feladatot és veszteség nélkül visszatértek Debrecenbe. A kísérővadászok visszafelé repeszbombákkal támadták Sebartova repülőterét; innen azonban már korábban áttelepítették a repülőerőket Iglóra. Március 31-én a két ország aláírta az új határegyezményt, a légierőt visszahelyezték helyőrségeikbe.

Szlovák források szerint 16 azonosítható repülőgépet vesztettek, plusz tízet az iglói bombázás idején. A technikai és számbeli fölény ellenére – pl. Igló három századnyi (27 gép) vadászgépet vontak össze, a B-534-nek jobb és erősebb volt a fegyverzete – a magyar pilóták kivívták a légi uralmat. Köszönhető ez a jobb kiképzésnek – felvidéki harcokban részt vett légi győzelmes pilótákat a D.R.T.-ről rendelték haza egy héttel azelőtt15 – és az újdonság, a függőleges síkú légi manővereknek. A Légierő Parancsnokság hadműveleti kivitelezése több helyen is csorbát szenvedett. Eredetileg öt századnyi – 45 gép – bombázóval kívántak csapást mérni Igló és Eperjes repülőterére két vadászszázad kíséretében. Kivitelezési hibák miatt – pl. a szombathelyi bombázószázad az alegységparancsnok hibájából lekéste a támadást – nem sikerült, de ennek ellenére a bombázó-alakulatok bevetése véglegesítette a magyar légi fölényt.

A hadműveleteket követően hatalmas katonai és állami ünnepségekre került sor. A légi harcokban részt vett pilóták közül többeket vitézzé avattak, s az új fegyvernem, a légierő fantasztikus eredményű bemutatkozása kapcsán többen úgy érezték, beteljesedett Horthy Miklós egy évvel azelőtt, 1938-ban tett jóslata, mely szerint: „lovas nemzet voltunk, repülő nemzet leszünk”16. Azt azonban elfelejtették figyelembe venni, hogy nem a teljes csehszlovák légierővel, hanem „csak” a töredékével, az éppen alakuló-átszerveződő szlovák repülőcsapatokkal kellett megküzdeni. Mindez azonban semmit sem von le annak a ténynek az értékéből, hogy a Magyar Királyi Honvéd Légierő kiállta a próbát, s bebizonyította: a modern hadviselés elképzelhetetlen a légierő nélkül.  


Felvidéki hadműveletek után, 1941. Június 22.-ig
 

1940. július 6-ig az 1/I vadászrepülő osztályparancsnokság, és az 1/1 Dongó, valamint az 1/2 Ludas Matyi vadászrepülő századok Sajóörsön állomásoztak. Ekkor még mind a két század a korszerűtlen Fiat Cr. 32-esekkel voltak felszerelve.

1940. július 12-én utasították a 2. repülő ezred parancsnokát, hogy az egyik századparancsnokát megfelelő számú hajózószemélyzettel indítsa útba Börgönd felé, ahol átképzik őket Reggiane Re-2000 Héjára. A választás Gyenes Lászlóra az 1/2 vadászszázad parancsnokára esett, de nem az egész 1/2 vadászszázadot képezték át Héjára, század másik fele 1941. március 27.-éig Mátyásföldön állomásozott.

A következő válság, 1941. március 27-én robbant ki, amikor Belgrádban katonai puccs megbuktatta a Cvetkovic-kormányt . A német állami vezetés szinte másnap eldöntötte, hogy a Görögország elleni „Fall Marita” hadműveletet kiterjesztik Jugoszláviára is, és leverik az új németellenes kormányt. Ezért Olaszország bevonása mellet felkérték Magyarországot is, hogy vegyen részt a hadműveletekben. Cserébe az elveszített déli területek visszajuttatását kapta a Magyarország. A német erők Ausztria, Románia, Bulgária felül vonultak fel, de kisebb részül a Dunántúl felöl támadta meg Jugoszláviát, fedezetül a II/JG54 vadászosztály (Kecskemét) és a II/ZG76 (Szeged) szolgált.

A magyar légierő hadműveleteit a Kecskemétre telepített 1. repülő-dandárparancsnokság vezényelte, vitéz Bánfalvy István repülő vezérkari ezredes parancsnoksága alatt. Alárendelték az 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4 vadász, a 3/5 önálló bombázó, a 4/3 és a 4/4 bombázó századokat. Ezek csak a 3. hadsereg sávjában tevékenykedtek, hogy ne zavarják a német erők működését, másrészt az ország déli részén nem volt elegendő repülőtér a kötelékek elhelyezésére sem. A légierő tevékenysége április 20-án szűnt meg a jugoszláv térségben. A jugoszláv konfliktus után a Ludas Matyit Felsőábrányra vezényelték, ahol Ózd-Diósgyőr védelmét látták el.

1941. Június 22. – 1941. Október 20.

1941. Június 26-án 13:06-kor Kassa városát délkeleti irányból három darab 2 motoros bombázó támadta meg, és 29 bombát dobott le. A légiriadó nélküli városban súlyos veszteség volt, 24 lakóház, 3 laktanya, és egy posta épület sérült meg. 32 halott 60 súlyos és 220 könnyű sérült volt. Előzőleg 12:40-kor az 1071-es számú gyorsvonatot Tiszabokorkút és Bilinyi között 3 vadászgép géppuskázta. A támadás után Bárdossy László miniszterelnök bejelentette a hadiállapotot a Szovjetunióval.

Kassa bombázása után 30 perccel riadóztatták az 1/2-eseket, de mire a kijelölt légtérbe értek a támadó gépek már eltűntek. Ekkor a Bánhidi raj volt „szigorú készültségben”, ők szálltak fel. (Szigorú készültség: motorok bemelegítve, indulásra készen, pilóták beöltözve a gépekben ültek, a szerelők a gépek mellett)

Ezzel Magyarország belekeveredett a II. világháborúba. Az első fázisban megtorló légi bombázást rendeltek július 27-én Sztanislau, Június 29-én Sztrij ellen. Ezután a magyar légierő támogatta az előre nyomuló földi csapatokat, majd a magyar repülő századok áttelepültek a Kárpátokon túlra. Augusztus 6-án az 1/3 vadászrepülő századot meglátogató Schwager János alezredes az 1. repülőezred parancsnoka jelezte, hogy hamarosan kitelepül egy Héja kötelék is, Hogy a Magyarországon előállított Héjákkal kevesebb baj legyen. Tökéletessé tételük érdekében vezérkar elrendelte, hogy egy héja rajt telepítsenek ki az 1/3-as vadászrepülő-századhoz csapatpróbára, s azt itt szerzett tapasztalatokat hasznosítsák a gyártásnál. Augusztus 7-én megérkezett a Gyenes László százados által vezetett 1/2 vadászrepülő század 7 gépe Szutyiszki repülőterére. 1941. augusztus 9-én vetették be először a Ludas Matyit, ekkor Ca-135 bombázókat kísértek, majd délután folyamán a földi csapatokat oltalmazták Belouszovka térségében, ezen a napon szenvedette el a század az első veszteségét is. Lasztóczy Gyula főhadnagy eltűnt miután telibe találta egy légvédelmi üteg. V.420 lajstrom számú gép ekkor megsemmisült. Augusztus 12-én megint bombázókat kísértek. Minden alkalommal erős légvédelmi tűzben oldották meg a feladatukat. Augusztus 27-én a Kőr ász és a Ludas Matyi közösen repült bevetést, mely során 10 szovjet gépet lőttek le.

1941. augusztus 9. és Október 20-a között a Ludas Matyi Vadászrepülő század Gyenes százados parancsoksága alatt főleg bombázókat kísért, vagy a földi csapatokat támogatta. Október 20-án érkezett haza az 1/2, de a Kárpátok feletti átrepülés során 2 gépet is elvesztettek (Domby Kálmán, V.441) Valamint leszállás közben egy Héja átvágódott…

A keleti front harcai után a Ludas Matyit többet nem vették be, miután hazatértek Szolnokon helyezték el őket, és valószínűleg kiképzési feladatokat láttak el (de ezzel kapcsolatban a források hiányosak, ellentmondásosak)

Légi győzelmek: elért eredmény

elért eredmény
Gyenes László százados 1 (Rata)

Pongrácz László Főhadnagy 1 (Rata)

Vitéz Móry Tamás Főhadnagy 1 (Rata)

Gémes Kálmán Szakaszvezető 1 (Rata)


Veszteségek:

- V.420 Lasztóczy Gyula (AAA)

- V.441 Domby Kálmán (rossz idő miatt)

- Hazatérés során, egy héja átvágódott leszállás közben, azt leselejtezték

Ludas Matyi vadászrepülő század állomáshelyei 1938-1941 között

1938. március 16.-tól

Miskolc (Felvidéki hadműveletekben)

1938 - 1940. július 6.

Sajóörs

1940. július 6. – 1940. augusztus 1.

Mátyásföld

1940. augusztus 1. - 1941. március 27.

Szolnok

1941. március 27. – 1941. április 20.

Pécs

1941. április 20. – 1941. augusztus 9.

Felsőábrány


1940. július 12.-én Gyenes László századost az 1/2 vszd. Parancsnokát átvezényelték, Héja átképzésre, amelye Börgönd repterén zajlott. Ezután Szolnokra helyezték át őket, míg a század másik része Felsőábrányban állomásozott.


Ludas Matyi vadászrepülő század a Keleti Fronton

1941. augusztus 7. - augusztus 9.

Szutyiszki

1941. augusztus 9. – augusztus 12.

Pervomajszki

1941. augusztus 12. – augusztus 19.

Voznyeszenszk

1941. augusztus 19. – október 20.

Krijov Rog

 Felhasznált források:
- M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi honvéd Légierő a második világháborúban
- Punka György – Sárhidai Gyula: Magyar Sasok
- Földi Pál: Harcosok az égen

* Hát ez lenne a Ludas Matyi története J!  Az elején a szöveget, amit a honlapon találtam nem bántottam jó volt az úgy, ahogy volt, amit hozzáírtam, az a felvidék utáni történetük.· Az 1/2. "Lúdas Matyi" az új idõkben.
 Mi is a "Lúdas Matyi" Század?


Nos...Sokan játszanak ma Magyarországon (bár ha komolyan űzöd, ez szinte nem is játék, hanem még több is annál), azzal a játékkal, amit úgy hívnak IL-2 Sturmovik.
  A legelső verziója, a tulajdonképpeni alapjáték, 2004-ben számos országban nyerte meg az Év Szimulátoros Játéka díjat, ugyanis az Oleg Maddox (hányan szidjuk manapság Őket...) és csapata nevével fémjelzett játék még ma is megállja a helyét; már akkor is komoly "erőmű" kellett a futtatásához, de megérte !! 
 
  Azóta jónéhány inkább patch, mint javítás jött ki a játékhoz, és 2007-ben végre sokak által elérhető az az újítás, hogy végre egy lemezen jutunk hozzá a játékhoz, minden régi kiegészítőjével együtt  !

 Nemrég már a
SoundMOD képében a játék hangját is kikezdte egy orosz banda "hack-keze", de ez csak tovább fokozta a Virtuális Repülés Élményét...

 A  játék, (vagy régebbi merged-összevont installos verziója, de jelenleg 4.08-as frissített verziója) és néhány kiegészítő (TeamSpeak, Hyperlobby, mikrofon, lendület, és KITARTÁS) kell a játék futtatásához, amihez jó szórakozást kívánunk  !


  Az oldalon található tartalmak, amelyek politikai
vagy vallási nézeteket és közizlést sérthetnek,
kizárólag a történelmi hitelesség miatt vannak fent.
A Század tagjai és pártolói nem azonosulnak
Semmiféle kirekesztő,

elnyomó, és antiszemita nézettel és ilyenre senkit nem buzdítanak,
az
ilyesmiktől ELHATÁROLÓDNAK. 
Amennyiben ennek ellenére fenntartásai vannak az oldal böngészésével kapcsolatban, úgy kérjük keressen másik országot,
honlapot, vallást, nézetet vagy tartózkodjon az oldal látogatásától.  ;-))

Honlap-logo

PHP-Nuke © 2005 Francisco Burzi. A PHP-Nuke terméktámogatás nélküli szabad szoftver, amelyre a GPL licensz érvényes.
Oldalkészítés: 0.40 másodperc